tr-ag真人试玩网址

icon
ag真人试玩网址-ag真人官网平台app > 产品类别信息 > 路亚 > tr-218q/222q/225q/235q cardiff search swimmer

  图片放大

  tr-218q/222q/225q/235q cardiff search swimmer

  凝缩了钓场假饵所需要的所有要素

  cardiff search swimmer是专注于roll swimmer和slim swimmer中间行动方式的款式,追求标准轮廓和泳姿平衡而设计。本质是悬停时也会不停翻转。保持固定的泳姿并把振动传递到手里,可以很容易把握距离和钓层。这样的情报很重要。另外他还能做不规则的游动,所以他能吸引到对稳定行动没有反馈的鱼。

  规格列表

  型号颜色重量(g)售价商品编码
  tr-218q03s1.835547736
  tr-218q05s1.83554774
  tr-218q06s1.83554775
  tr-218q08s1.83554776
  tr-218q09s1.83554777
  tr-218q10s1.83554778
  tr-218q11s1.83554779
  tr-218q12s1.83554780
  tr-218q15s1.83554781
  tr-218q16s1.83554782
  tr-218q60t1.83554763
  tr-218q61t1.83554764
  tr-218q62t1.83554765
  tr-218q63t1.83554766
  tr-218q64t1.83554767
  tr-218q65t1.83554768
  tr-218q66t1.83554769
  tr-218q67t1.83554770
  tr-218q68t1.83554771
  tr-218q69t1.83554772
  tr-222q03s2.23554793
  tr-222q05s2.23554794
  tr-222q06s2.23554795
  tr-222q08s2.23554796
  tr-222q09s2.23554797
  tr-222q10s2.23554798
  tr-222q11s2.23554799
  tr-222q12s2.23554800
  tr-222q15s2.23554801
  tr-222q16s2.23554802
  tr-222q60t2.23554783
  tr-222q61t2.23554784
  tr-222q62t2.23554785
  tr-222q63t2.23554786
  tr-222q64t2.23554787
  tr-222q65t2.23554788
  tr-222q66t2.23554789
  tr-222q67t2.23554790
  tr-222q68t2.23554791
  tr-222q69t2.23554792
  tr-225q03s2.53554817
  tr-225q05s2.53554818
  tr-225q06s2.53554819
  tr-225q08s2.53554820
  tr-225q09s2.53554821
  tr-225q10s2.53554822
  tr-225q11s2.53554823
  tr-225q12s2.53554824
  tr-225q15s2.53554896
  tr-225q16s2.53554897
  tr-225q60t2.53554803
  tr-225q61t2.53554804
  tr-225q62t2.53554805
  tr-225q63t2.53554806
  tr-225q64t2.53554807
  tr-225q65t2.53554812
  tr-225q66t2.53554813
  tr-225q67t2.53554814
  tr-225q68t2.53554815
  tr-225q69t2.53554816
  tr-235q03s3.53854908
  tr-235q05s3.53854909
  tr-235q06s3.53854910
  tr-235q08s3.53854911
  tr-235q09s3.53854912
  tr-235q10s3.53854913
  tr-235q11s3.53854914
  tr-235q12s3.53854915
  tr-235q15s3.53854916
  tr-235q16s3.53854917
  tr-235q60t3.53854898
  tr-235q61t3.53854899
  tr-235q62t3.53854900
  tr-235q63t3.53854901
  tr-235q64t3.53854902
  tr-235q65t3.53854903
  tr-235q66t3.53854904
  tr-235q67t3.53854905
  tr-235q68t3.53854906
  tr-235q69t3.53854907
  产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
  关连商品
  "));
  网站地图